Kalba gimtoji lūposna įdėta


Darganotą sausio septynioliktosios vakarą į Vilkijos miesto biblioteką rinkosi vilkijiečiai, čia vyko nuostabios aktoriaus, bibliotekos savanorio-globėjo Eimučio Kvoščiausko parodos „Kėdės laukia žiūrovų“ uždarymas, kuria galėjo pasigrožėti kiekvienas, užėjęs į biblioteką lankytojas. Džiugu, kad renginyje dalyvavo ir pats autorius.
Antra renginio dalis buvo skirta senajai lietuvių kalbai. Šios iniciatyvos sumanytojas Vilkijos parapijos klebonas Linas Šipavičius. Kiekvienam žmogui, nesvarbu kokios jis bebūtų tautybės, kur gyventų, pati gražiausia yra jo gimtoji kalba.“ Patį pirmą mes ištarėme lietuviškai ir manome, kad gražiausia kalba yra lietuvių ji nepakartojama ir sava“-sakė renginio vedėja Vilkijos teatro „Vizija“ režisierė Irena Štilpaitė . Taigi vakaro metu bandėme tiksliau apibūdinti, kuo lietuvių kalba yra graži. Tai turtas, kurio neįmanoma išmatuoti jokiais pinigais, jokiais deimantais. Vakarą pradėjo Vilkijos teatro „Vizija“ jaunieji aktoriai , kurie pristatė 2014-ųjų metų Dainų šventės Teatro dienos programą “ Dyvų dyvai“ skirtą lietuvių grožinės literatūros klasikui Kristijonui Donelaičiui fragmentą “Metai“.

Taigi pradėjome nuo pradžių pradžios - pirmosios lietuviškos Martyno Mažvydo knygos ir jos atsiradimo Rytų Prūsijos žemėje . Dar kartą prisiminėme S.Daukantą, K.Donelaitį, A.Strazdą, D.Pošką ir kt. iškilius lietuvių kalbos puoselėtojus. Ištraukas iš jų kūrybos skaitė bibliotekos skaitytojų klubo „Paradigma“ narės L. Bratikienė, R. Blotnienė, kultūros centro darbuotoja L. Maliukevičienė . Aktorius E. Kvoščiauskas skaitė J.Savickio apsakymą „Palikimas“ ,kurio klausėsi visi susižavėję. Vilkijos parapijos klebonas supažindino su Biblija, kuri esti „Visas šventas raštas seno ir naujo testamento, į lietuvišką kalbą perstatytas, iš naujo perveizėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas Berlyne“, o taip pat su lietuviškos Biblijos vertimų istorija. Vakarą kartu su biblioteka rengė Vilkijos kultūros centras ir Vilkijos parapijos klebonas L. Šipavičius. Nuoširdžiai džiaugiamės gražiu, dalykišku ir prasmingu bendradarbiavimu , tai gražus startas tolimesniems darbams.

© PigiosSvetaines.lt